کاربران محترم لطفاً جهت مشاهده صحیح وبسایت از مرورگر های جدید ،مانند GoogleChrome یا Mozila Firefox استفاده نمایید.
جهت پرینت لیست قیمت ها نرم افزار Adobe Acrobat Reader باید بر روی سیستم شما نصب باشد.در صورت لزوم از لینک زیر جهت دانلود نرم افزار استفاده نمایید.

پرینت با قیمت
پرینت بدون قیمت
دانلود Adobe Acrobat
لیست قیمت سیم کارتهای موبایل قائم
بهترین خریدار و فروشنده 0912 آماده همکاری با همکاران محترم
شماره خطقیمتشماره خطقیمتشماره خط قیمت
00 456 97                         545 259 05 07                         2900 713 76 44                         720
00 456 98                         545 26 20 26 9                         3200 714 53 82?????                         810
017 50 49                         400 26 23 26 3                         3300 72 32 046                         760
029 3007                         670 262 36 76                         3000 740 37 48                         760
04 01 943                         430 26 26 478                         4200 759 82 16                         710
04 01 954                         430 26 26 634 ??910                         4800 765 83 90                         720
04 01 956                         430 268 0 948                         2300 76 76 454                         1350
04 04 736                         730 27 67 238                         2400 76 76 56 2                         1350
04 04 973                         610 27 97 048                         2400 76 80 560                         760
043 72 42                         500 279 94 91                         3000 769 77 31                         710
0450 237                         425 297 62 64                         2830 79 65 875                         710
0450 477                         435 315 03 73                         1800 8006 872                         1000
0450 632                         415 327 1325                         1650 811 41 96                         660
0450 633                         435 33 34 35 6                         7500 819 0 870                         640
0450 634                         415 333 67 61?????                         4350 834 75 64                         620
0450 637                         415 338 71 74                         2100 83 505 73                         630
0450 639                         415 354 79 76                         1950 839 79 53                         630
0450 644                         435 360 93 81                         1600 847 94 10                         610
045 80 92                         440 36 11 574                         1500 847 98 50                         800
046 07 02                         500 361 78 65                         1500 850 64 37                         610
046 07 03                         500 362 19 72                         1500 859 70 89                         650
046 07 05                         500 36 24 706?????                         1700 85 99 255                         660
046 07 09                         500 36 32 578                         1600 862 62 13                         820
0460 713                         410 364 53 55                         2000 862 70 85                         600
0460 719                         410 36 46 925                         1600 863 62 08                         660
0460 723                         410 364 81 64                         1950 863 75 93                         610
048 27 50                         430 364 89 31                         1500 86 396 47                         610
048 28 89                         440 364 93 40                         1550 865 08 38                         660
048 28 91                         430 36 56 218                         1600 866 79 20                         630
048 28 92                         430 365 91 68                         1500 867 05 01                         720
048 31 90                         430 365 96 73                         1450 867 21 23                         720
048 32 77                         420 36 70 964                         1500 86 81 085                         730
048 35 10                         430 368 79 74                         1850 869 409 7                         620
048 36 11                         420 368 95 15                         1600 869 51 62                         610
048 36 20                         430 384 71 87                         1550 869 82 47                         590
048 36 22                         420 39 550 14                         1650 87 27 639                         660
048 36 60                         440 402 15 08                         1150 872 97 64                         590
048 36 70                         430 438 81 61                         1420 890 32 48                         610
048 36 77                         420 4600 985                         1900 890 85 29                         610
048 37 10                         430 460 90 57                         1600 891 41 39                         580
048 37 20                         430 461 6500                         2100 926 12 70                         430
048 37 22                         420 46 200 97                         1850 931 44 64                         510
048 37 44                         420 463 462 3                         1350 941 0 453                         430
0529 649                         360 478 11 41                         1500 942 85 36                         440
0529 733                         430 48 40 49 7                         1250 942 85 73                         440
0529 759                         370 502 64 58                         970 948 90 45                         450
059 46 17                         360 5400 959                         1900 95 26 922                         450
06 04 730                         380 5600 425                         1950 95 26 933                         450
0620 674                         380 561 29 38                         940 95 26 944                         450
064 32 60                         380 562 37 95                         930 956 86 22                         560
064 33 47                         360 564 89 86                         1360 961 0 289                         450
064 33 49                         360 566 8400                         1900 961 73 81                         480
071 83 89                         410 567 35 83                         970 961 73 86                         480
08 08 427                         650 569 79 27                         1010 961 980 3                         455
08 08 536                         650 578 37 87                         1220 96 30 864                         460
08 08 537                         650 579 63 61                         1250 96 36 149                         550
08 08 623                         650 58 38 227                         1050 96 36 407                         515
162 0 531                         4400 587 21 29                         1250 97 37 409                         515
179 62 31                         4150 593 21 35                         950 97 37 901                         520
18 345 99                         4150 593 21 63                         960 97 37 904                         520
193 74 76                         5350 593 56 17                         940 97 37 905                         520
19 600 83                         6000 597 53 44                         960 97 37 906                         520
198 52 49                         4050 648 93 84                         810 97 37 916                         530
209 24 79                         2600 654 71 59                         810 97 37 918                         530
238 56 46                         3200 675 28 97                         810 973 84 80                         600
243 83 92                         2300 697 99 49                         1020 973 84 82                         600
25 800 69                         3300 70 10 318                         1150
آدرس : مارلیک - م گلها - مجتمع تجاری گلها - پلاک 165

تلفن : 87 68 10 65 - 021 96 35 11 65 - 021    16 56 59 65 - 021    25 29 667 0912  احسان

اقساطبدون چک و سفتهنقد