کاربران محترم لطفاً جهت مشاهده صحیح وبسایت از مرورگر های جدید ،مانند GoogleChrome یا Mozila Firefox استفاده نمایید.
جهت پرینت لیست قیمت ها نرم افزار Adobe Acrobat Reader باید بر روی سیستم شما نصب باشد.در صورت لزوم از لینک زیر جهت دانلود نرم افزار استفاده نمایید.

پرینت با قیمت
پرینت بدون قیمت
دانلود Adobe Acrobat
لیست قیمت سیم کارتهای موبایل قائم
بهترین خریدار و فروشنده 0912 آماده همکاری با همکاران محترم
شماره خطقیمتشماره خطقیمتشماره خط قیمت
04 01 934 0401 934                         460 286 70 50                         7000 86 34 406                         750
044 74 58                         460 287 39 46                         3100 86 345 36                         800
044 74 59                         460 287 44 02?????                         3550 863 59 41                         780
045 82 32                         480 291 59 96???                         4200 86 37 826                         800
046 56 96                         780 296 1400                         6400 866 46 41                         1000
046 56 98                         445 304 96 57                         2400 866 79 20                         850
0466 803                         440 325 0 421                         2500 86 86 374                         1700
0466 805                         440 33 561 22                         2900 86 86 729                         1650
0466 807                         440 349 21 47                         2300 869 98 38                         900
0466 809                         440 35 85 061                         2500 87 26 036                         800
0466 810                         490 364 51 71                         3000 87 27 581                         760
0466 813                         430 364 72 51                         2200 872 97 94                         950
0466 814                         430 36 477 38                         2200 875 46 50                         1100
0466 815                         430 365 92 35                         2300 875 46 70                         1100
0466 852                         430 368 31 81                         3000 875 46 80                         1100
0466 853                         430 37 87 269                         2400 87 561 82                         1000
0466 854                         430 381 85 82                         3450 87 564 97                         1000
0466 857                         430 387 90 66                         2300 87 568 97                         1000
0466 859                         430 389 51 32                         2250 875 90 79                         1050
0 466 866                         1100 39 32 744                         2700 87 590 89                         1040
046 72 32                         540 39 52 742                         2200 87 85 438                         800
0 467 240                         460 422 59 85                         1700 87 87 088                         2500
046 72 42                         540 435 0 261                         1670 884 02 56                         800
046 8400                         1250 43 60 279                         1530 890 71 26                         800
04 722 04                         620 443 82 02?????                         1950 890 85 29                         730
0477 629                         430 4600 842                         2850 893 24 15                         730
0477 631                         430 4600 985                         2900 893 70 58                         800
0477 632                         430 478 69 63                         1900 893 84 03                         800
0477 829                         430 4900 758                         2720 89 401 59                         730
0477 831                         430 509 85 27                         1420 89 89 637                         1700
0477 832                         430 534 98 40                         1350 941 78 56                         550
047 90 30                         1000 561 63 88?????                         1750 942 67 37                         720
047 90 40                         1000 56 33 559                         1620 946 15 32                         550
047 90 50                         1000 563 82 87                         1870 946 15 34                         550
047 90 60                         1000 563 91 81                         1750 946 15 37                         550
0 481 403                         470 564 16 99                         1350 946 15 38                         550
04 815 04                         620 564 59 53                         1750 946 15 39                         550
04 817 04                         620 56 488 52?????                         1650 946 15 57                         560
048 79 74                         490 567 53 76                         1400 946 15 58                         560
048 9003                         1230 568 21 27                         1870 9 461 561                         750
049 78 58                         540 569 21 33                         1370 94 61 562                         560
049 79 72                         540 582 00 84                         2700 946 53 78                         550
049 94 34                         540 58 57 829                         1700 94 65 761                         550
049 94 54                         540 59 800 47                         2200 94 92 037                         590
054 57 52                         770 599 0 871                         1400 94 92 047                         590
054 57 53                         770 60 276 40                         1400 94 92 053                         590
054 57 59                         770 610 41 72                         1250 94 92 057                         590
054 85 25                         530 617 46 43                         1550 94 94 785                         1300
056 26 38                         420 619 75 88                         1150 94 94 865                         1300
056 83 61                         420 633 86 78                         1150 94 94 869                         1300
060 31 71                         590 647 54 02                         1150 94 99 573                         750
0688 209                         480 671 25 38                         1150 94 99 576                         750
076 51 56                         520 671 32 72                         1600 94 99 578                         750
079 74 70                         740 672 45 13                         1150 94 99 583                         750
079 74 77                         740 68 33 451                         1150 94 99 584                         750
087 42 10                         420 68 69 561                         1570 94 99 586                         750
089 15 48                         420 694 78 20                         1200 952 35 54                         550
089 43 17                         400 69 65 963                         1450 952 42 27                         550
093 60 71                         400 69 86 487                         1150 953 40 69                         560
094 99 51                         510 709 38 45                         900 954 0 613                         560
094 99 58                         510 716 38 79                         950 954 0 615                         520
0964 205                         410 719 23 42                         950 95 427 95                         870
134 74 58                         8100 7231896?????                         1150 954 84 61                         580
167 12 37                         7200 765 21 82                         920 954 84 62                         580
18 17 042                         8050 76 76 823                         2000 954 84 63                         580
18 33 453                         7250 768 31 98                         950 954 84 65                         580
186 88 52                         7600 76 85 625                         950 954 84 67                         580
187 95 45                         8500 76 89 739                         850 954 84 68                         580
19 15 340                         8000 769 14 56                         930 954 84 69                         580
20 60 537                         5500 769 17 34                         900 956 15 09                         530
206 92 41                         4300 76 919 33                         900 956 36 29                         610
224 0 336                         4200 769 56 31                         900 956 36 32                         750
230 60 76                         4350 769 58 12                         860 956 36 45                         610
233 62 55                         4100 769 77 31                         950 956 36 49                         610
23 500 15                         6200 76 983 74                         870 956 4300                         1550
247 37 63                         3550 769 87 81                         1150 956 46 67                         650
252 82 42???                         7800 794 46 42                         1150 95 64 863                         520
25 45 798                         3750 799 81 03                         950 956 54 74                         750
260 57 92                         3300 805 21 59                         800 956 54 84                         750
26 22 952                         4100 839 79 53                         870 956 81 64                         530
263 87 52                         3150 840 52 15                         850 95 748 95                         870
264 77 42                         3200 84 354 89                         800 957 57 94                         980
265 82 97                         3100 844 50 10                         1700 961 5600                         1550
268 13 08                         3550 84 70 384                         1000 961 74 19                         550
27 87 415                         3300 859 64 72                         750 96 404 58                         550
279 40 85                         3200 86 200 84                         1400 96 44 281                         530
280 37 94                         3200 863 29 64                         750 97 37 902                         580
28 505 78                         3300
آدرس : مارلیک - م گلها - مجتمع تجاری گلها - پلاک 165

تلفن : 87 68 10 65 - 021 96 35 11 65 - 021    16 56 59 65 - 021    25 29 667 0912  احسان

اقساطبدون چک و سفتهنقد