کاربران محترم لطفاً جهت مشاهده صحیح وبسایت از مرورگر های جدید ،مانند GoogleChrome یا Mozila Firefox استفاده نمایید.
جهت پرینت لیست قیمت ها نرم افزار Adobe Acrobat Reader باید بر روی سیستم شما نصب باشد.در صورت لزوم از لینک زیر جهت دانلود نرم افزار استفاده نمایید.

پرینت با قیمت
پرینت بدون قیمت
دانلود Adobe Acrobat
لیست قیمت سیم کارتهای موبایل قائم
بهترین خریدار و فروشنده 0912 آماده همکاری با همکاران محترم
شماره خطقیمتشماره خطقیمتشماره خط قیمت
008 78 44                         520 08 08 537                         650 769 77 31                         710
008 78 48                         830 08 08 623                         650 769 84 57                         750
008 78 49                         500 086 14 02                         420 778 41 35                         740
008 78 58                         830 086 14 03                         420 788 0 829                         740
008 78 59                         500 128 1351                         7200 79 40 893                         770
008 78 60                         530 169 12 53                         4350 79 65 875                         710
008 78 61                         500 17 10 10 5                         8500 798 28 89                         770
008 78 62                         500 179 73 13                         5350 799 93 95                         1300
008 78 63                         500 193 74 76                         5350 8006 872                         1000
008 78 64                         500 197 71 75                         5550 811 41 96                         660
008 78 66                         520 219 64 82                         2400 819 0 870                         640
0130 772                         440 21 99 650                         2700 835 0 151                         670
0130 773                         440 237 69 87                         2400 839 79 53                         630
0130 774                         440 238 56 46                         3200 847 94 10                         610
0130 775                         440 249 79 36                         2350 850 64 37                         610
0130 776                         440 25 800 69                         3300 859 70 89                         650
0130 778                         440 259 05 07                         2900 85 99 255                         660
0130 779                         440 26 26 478                         4200 860 11 28                         670
027 68 76                         350 26 26 634 ??910                         4800 862 70 85                         600
0280 492                         380 268 0 948                         2300 863 11 98                         620
028 1308                         370 268 35 67                         2250 863 62 08                         660
029 3007                         670 279 94 91                         3000 863 75 93                         610
04 01 943                         430 2900 352                         3850 86 396 47                         610
04 01 954                         430 297 62 64                         2830 865 08 38                         660
04 01 956                         430 333 67 61?????                         4350 866 79 20                         670
04 04 973                         610 354 79 76                         1950 867 21 23                         720
0450 634                         415 3 586 576                         1950 86 81 085                         730
0450 637                         415 36 24 706?????                         1700 86 83 853                         720
0450 639                         415 364 53 55                         2000 86 86 712                         1300
045 80 92                         440 384 71 87                         1550 869 409 7                         620
046 07 05                         500 396 81 49                         1610 869 51 62                         610
046 07 09                         500 42 47 320                         1400 869 72 55                         600
0460 723                         410 438 81 61                         1420 869 82 47                         590
048 27 50                         430 460 90 57                         1600 872 46 96                         720
048 28 89                         440 461 6500                         2100 87 27 639                         660
048 35 10                         430 467 67 28                         1830 872 97 64                         590
048 36 22                         420 46 85 705                         1200 890 32 48                         610
048 36 60                         440 46 86 956                         1400 890 85 29                         610
048 36 70                         430 478 11 41                         1500 921 72 69                         430
048 37 20                         430 478 31 51                         1600 946 74 94                         520
048 37 22                         420 490 20 43                         1650 948 90 45                         450
048 61 68                         420 502 64 58                         970 94 98 146                         460
048 76 81                         420 5400 959                         1900 94 99 801                         540
048 76 82                         420 5600 425                         1950 94 99 802                         540
048 76 83                         420 5600 878                         2200 94 99 803                         540
048 76 85                         420 564 89 86                         1360 94 99 804                         540
048 76 89                         420 567 26 19                         970 94 99 805                         540
048 76 91                         420 567 35 83                         970 94 99 806                         540
048 76 92                         420 569 79 27                         1010 94 99 807                         540
048 76 93                         420 576 09 06                         1410 94 99 809                         540
048 76 94                         420 578 37 87                         1220 952 35 47                         450
048 76 95                         420 579 57 10                         1250 952 35 49                         450
048 76 97                         420 579 63 61                         1250 952 35 54                         480
048 76 99                         430 58 57 51 3                         1200 952 35 57                         480
048 79 74                         510 590 60 77                         1400 952 35 58                         480
048 79 75                         510 593 50 25                         1000 956 86 22                         560
048 79 76                         510 593 56 17                         940 961 0 289                         450
048 79 77                         530 596 196 3                         1070 961 73 81                         480
048 79 89                         510 659 32 97                         830 961 73 86                         480
049 58 67                         350 661 39 78                         870 961 980 3                         455
049 67 74                         350 66 22 940                         1100 962 41 31                         520
0529 733                         430 662 70 90                         1700 96 30 864                         460
058 30 81                         370 663 0 887                         920 96 36 132                         470
059 46 17                         360 66 466 79                         1400 96 36 149                         550
0620 674                         380 709 38 45                         720 972 9500                         970
064 32 60                         380 72 32 046                         760 972 9600                         970
064 33 49                         360 765 31 17                         770 97 37 904                         520
071 83 89                         410 765 83 90                         720 97 37 918                         530
08 08 427                         650 76 76 338                         1450 973 84 82                         600
08 08 536                         650 769 58 19                         750
آدرس : مارلیک - م گلها - مجتمع تجاری گلها - پلاک 165

تلفن : 87 68 10 65 - 021 96 35 11 65 - 021    16 56 59 65 - 021    25 29 667 0912  احسان

اقساطبدون چک و سفتهنقد