کاربران محترم لطفاً جهت مشاهده صحیح وبسایت از مرورگر های جدید ،مانند GoogleChrome یا Mozila Firefox استفاده نمایید.
جهت پرینت لیست قیمت ها نرم افزار Adobe Acrobat Reader باید بر روی سیستم شما نصب باشد.در صورت لزوم از لینک زیر جهت دانلود نرم افزار استفاده نمایید.

پرینت با قیمت
پرینت بدون قیمت
دانلود Adobe Acrobat
لیست قیمت سیم کارتهای موبایل قائم
بهترین خریدار و فروشنده 0912 آماده همکاری با همکاران محترم
شماره خطقیمتشماره خطقیمتشماره خط قیمت
008 78 63                         500 46 46 274                         3200 769 58 12                         860
040 94 96                         530 46 503 49                         1400 76 96 753                         900
040 94 97                         530 465 4008                         2700 769 87 81                         1050
040 94 98                         530 465 50 95                         1750 839 67 45                         900
0460 697                         400 467 0 324                         1350 840 51 67                         850
0460 698                         400 468 67 62                         2400 840 56 28                         850
047 1382                         540 468 75 72                         1850 840 64 43                         780
048 79 74                         510 469 0 969                         2150 846 18 79                         900
048 79 75                         510 4700 297                         2700 847 67 09                         740
054 84 60                         520 47 44 897                         1650 85 89 384                         730
054 84 61                         450 478 69 63                         1900 859 64 72                         700
054 84 62                         450 4900 548                         2720 859 70 89                         650
054 84 63                         450 4900 758                         2720 860 50 96                         880
054 84 64                         720 490 20 43                         1800 861 48 77                         700
054 84 65                         450 508 170 6                         1250 86 30 984                         700
054 84 67                         450 5100 861                         2400 86 345 36                         700
054 84 68                         450 513 57 20                         1250 863 59 41                         680
054 84 69                         450 519 75 65                         1550 86 36 208                         800
054 84 70                         520 523 95 18                         1200 865 19 97                         700
054 84 74                         720 52 72 106                         1400 86 85 097                         780
054 85 25                         530 538 44 79                         1200 86 86 993                         1500
054 85 35                         530 546 90 76                         1300 869 48 02                         670
054 85 80                         550 54 74 936                         1400 872 50 45                         700
060 31 71                         590 547 86 95                         1250 87 27 581                         760
060 31 81                         590 553 83 72                         1300 87 27 639                         660
060 31 91                         590 5600 372                         2400 872 84 07                         680
06 04 511                         530 560 58 74                         1300 872 84 19                         710
06 04 522                         530 560 92 99                         1670 88 40 256                         730
06 04 530                         530 56 38 932                         1250 889 48 21                         700
06 04 765                         530 564 59 53                         1750 890 85 29                         730
089 15 48                         420 56 50 58 2                         1550 89 10 928                         730
09 09 561                         800 56 56 490                         2900 893 24 15                         730
09 09 562                         800 56 65 816                         1350 89 401 59                         730
09 09 563                         800 568 5600                         2400 915 16 27                         600
09 09 564                         800 57 130 75                         1300 930 76 47                         550
09 09 576                         800 576 9800                         2400 934 34 25                         780
09 09 578                         800 580 950 3                         1350 935 92 43                         550
094 99 51                         510 582 00 84                         2700 937 50 29                         550
094 99 51                         510 58 376 52                         1250 941 78 56                         550
094 99 56                         510 586 3009                         2200 942 82 60                         650
094 99 57                         510 586 50 29                         1250 942 82 61                         600
094 99 58                         510 593 57 42                         1200 946 53 78                         550
094 99 60                         520 59 46 309                         1190 94 65 761                         550
094 99 61                         510 594 86 71                         1200 94 94 785                         1180
099 62 94                         430 596 96 21                         1800 94 94 881                         1000
1396 453                         5800 59 80 685                         1250 94 99 572                         750
14 30 632                         5700 598 28 03                         1250 94 99 573                         750
167 67 79                         9300 62 78 538                         1000 94 99 576                         750
194 99 57                         5800 63 89 114                         980 94 99 578                         750
196 76 35                         5700 654 69 73                         1000 94 99 583                         750
260 50 90                         9200 679 51 36                         1000 94 99 584                         750
260 57 92                         2700 68 65 934                         1100 94 99 586                         750
260 82 67                         2900 694 60 28                         1000 94 99 587                         750
26 26 634 ??910                         4800 697 12 84                         1000 95 244 95                         700
264 58 22                         2700 69 73 119                         1030 95 24 724                         750
264 59 15                         2700 715 41 39                         880 956 46 61                         650
26 84 284                         3200 718 67 09                         850 956 46 62                         650
275 47 67 ???                         3700 749 81 26                         830 956 46 63                         650
279 41 75                         2600 754 15 25                         950 956 46 67                         650
284 72 46                         2600 758 34 11                         850 956 46 68                         650
286 47 30                         2800 75 98 216                         850 956 46 69                         650
301 98 65                         2100 765 27 56                         860 956 81 64                         530
344 36 29                         2000 765 27 86                         860 957 57 94                         1000
360 93 81                         2000 765 31 19                         860 957 65 27                         600
365 37 44                         1880 766 37 49                         860 957 67 39                         630
384 52 98                         1850 76 89 739                         850 957 67 41                         630
386 17 45                         1850 769 14 56                         800 957 67 43                         630
38 951 32                         1850 769 17 34                         900 961 74 19                         550
423 60 80                         2720 76 919 33                         900 96 404 58                         550
44 69 359                         1500 769 30 70                         1700 96 44 281                         530
4600 842                         2850 769 32 55                         850 96 46 704                         660
460 84 73                         1450 769 51 93                         810 97 33 720                         570
46 33 556                         1670
آدرس : مارلیک - م گلها - مجتمع تجاری گلها - پلاک 165

تلفن : 87 68 10 65 - 021 96 35 11 65 - 021    16 56 59 65 - 021    25 29 667 0912  احسان

اقساطبدون چک و سفتهنقد