کاربران محترم لطفاً جهت مشاهده صحیح وبسایت از مرورگر های جدید ،مانند GoogleChrome یا Mozila Firefox استفاده نمایید.
جهت پرینت لیست قیمت ها نرم افزار Adobe Acrobat Reader باید بر روی سیستم شما نصب باشد.در صورت لزوم از لینک زیر جهت دانلود نرم افزار استفاده نمایید.

پرینت با قیمت
پرینت بدون قیمت
دانلود Adobe Acrobat
لیست قیمت سیم کارتهای موبایل قائم
بهترین خریدار و فروشنده 0912 آماده همکاری با همکاران محترم
شماره خطقیمتشماره خطقیمتشماره خط قیمت
0130 778                         440 35 85 061                         2500 863 29 64                         750
04 01 934 0401 934                         460 361 7500                         4200 86 34 406                         750
045 82 32                         480 361 78 65                         2100 86 345 36                         800
046 72 98                         450 365 83 86                         2700 863 59 41                         780
046 77 32                         450 365 92 35                         2300 869 98 38                         900
046 77 34                         450 365 96 42                         2100 87 27 581                         760
046 77 35                         450 36 76 183                         2300 872 97 94                         950
046 77 38                         450 36 86 632                         2600 875 46 50                         1100
046 77 41                         450 37 87 269                         2400 875 46 60                         1100
046 77 42                         450 387 90 66                         2300 875 46 70                         1100
046 77 43                         450 39 52 742                         2200 875 46 80                         1100
046 77 48                         450 39 579 37                         2120 87 561 82                         1000
046 77 49                         450 399 81 05                         2300 87 561 83                         1000
046 8400                         1250 433 88 05                         1850 87 564 97                         1000
0468 404                         510 4600 842                         2850 87 568 97                         1000
04 722 04                         620 46 46 274                         3200 875 90 79                         1050
047 88 43                         450 465 4008                         2700 87 590 89                         1040
047 88 46                         450 468 97 91                         1900 87 85 438                         800
047 90 10                         1000 478 69 63                         1900 87 87 088                         2500
047 90 20                         1000 479 15 78                         1400 884 02 56                         800
047 90 30                         1000 4900 758                         2720 890 71 26                         800
047 90 40                         1000 49 30 688                         1450 890 85 29                         730
047 90 50                         1000 504 36 31                         1750 893 24 15                         730
047 90 60                         1000 52 162 56                         1300 893 70 58                         800
0 481 403                         470 537 98 60                         1350 89 401 59                         730
0 481 406                         470 547 86 95                         1250 90 90 726                         1600
0 481 407                         470 557 86 45                         1250 90 90 728                         1600
0 481 408                         470 5600 372                         2400 90 90 742                         1600
04 815 04                         620 560 58 74                         1300 923 32 35                         680
04 817 04                         620 56 18 407                         1250 941 78 56                         550
048 9001                         1230 56 38 932                         1250 942 67 37                         720
048 9002                         1230 563 91 81                         1750 942 67 47                         720
048 9003                         1230 564 16 99                         1350 942 83 55                         530
049 78 58                         540 564 59 53                         1750 946 15 41                         550
049 79 72                         540 566 82 77                         1570 946 15 47                         550
054 57 50                         770 567 53 76                         1400 946 15 49                         550
054 57 52                         770 57 85 307                         1250 946 53 78                         550
054 57 53                         770 582 00 84                         2700 94 65 761                         550
054 57 59                         770 58 376 52                         1250 94 94 785                         1180
054 85 25                         530 593 57 42                         1250 94 99 573                         750
054 85 80                         550 594 86 71                         1250 94 99 576                         750
056 83 61                         420 59 77 318                         1300 94 99 578                         750
060 31 71                         590 60 276 40                         1400 94 99 583                         750
06 04 522                         530 610 43 31                         1250 94 99 584                         750
0688 203                         480 619 75 88                         1150 94 99 586                         750
0688 209                         480 647 54 02                         1150 94 99 587                         750
076 51 56                         520 660 52 29                         1200 952 35 54                         550
089 15 48                         420 663 19 43                         1200 952 42 27                         550
09 09 562                         800 671 25 38                         1150 953 40 68                         560
09 09 563                         800 672 45 13                         1150 953 40 69                         560
09 09 564                         800 68 33 451                         1150 953 40 71                         560
09 09 576                         800 690 41 17                         1250 95 40 613                         530
09 09 578                         800 69 77 341                         1150 954 0 623                         560
094 99 51                         510 69 86 487                         1150 95 427 95                         870
094 99 51                         510 699 30 48                         1250 956 15 09                         530
094 99 56                         510 709 38 45                         900 956 36 29                         610
094 99 58                         510 718 67 09                         850 956 36 32                         750
094 99 61                         510 738 73 18                         1000 956 36 43                         610
0964 205                         410 75 98 216                         850 956 36 45                         610
10 86 736                         9250 765 18 62                         900 956 36 49                         610
119 63 05                         9700 765 21 82                         920 956 4300                         1550
14 30 632                         6800 766 37 49                         860 956 46 61                         650
154 98 35                         6300 76 76 679                         2300 956 46 63                         650
159 47 82                         6200 76 76 823                         2000 956 46 67                         650
16 912 53                         6600 768 31 98                         950 95 64 863                         520
17 13 983                         7150 768 95 57                         950 95 65 470                         630
20 10 928                         7000 76 89 739                         850 956 54 74                         750
20 60 537                         5500 769 14 56                         930 956 54 84                         750
214 76 30                         3900 769 17 34                         900 95 65 889                         580
221 31 82                         4300 76 919 33                         900 956 81 64                         530
23 32 894                         3750 769 32 55                         850 95 748 95                         870
237 88 49                         3200 769 58 12                         860 957 57 94                         1000
252 82 42???                         7800 769 77 31                         950 958 30 32                         600
260 57 92                         3300 76 983 74                         870 961 5600                         1550
261 66 45                         3700 769 87 81                         1150 961 74 19                         550
27 87 415                         3300 799 81 03                         950 96 404 58                         550
279 40 85                         3200 805 21 59                         800 96 44 281                         530
280 37 94                         3200 84 354 89                         8000 96 46 321                         600
286 70 50                         5700 844 50 10                         1700 96 46 322                         600
287 39 46                         3100 84 70 384                         1000 96 46 325                         580
294 68 73                         3100 847 67 09                         740 96 46 327                         580
304 96 57                         2400 859 64 72                         750 96 46 328                         580
325 0 421                         2500 861 61 78                         1200 96 46 329                         580
340 38 10                         2900 86 200 84                         1400 97 33 720                         570
348 75 98                         2200 862 70 85                         750 97 37 902                         580
35 400 93                         3400 86 32 206                         820
آدرس : مارلیک - م گلها - مجتمع تجاری گلها - پلاک 165

تلفن : 87 68 10 65 - 021 96 35 11 65 - 021    16 56 59 65 - 021    25 29 667 0912  احسان

اقساطبدون چک و سفتهنقد