کاربران محترم لطفاً جهت مشاهده صحیح وبسایت از مرورگر های جدید ،مانند GoogleChrome یا Mozila Firefox استفاده نمایید.
جهت پرینت لیست قیمت ها نرم افزار Adobe Acrobat Reader باید بر روی سیستم شما نصب باشد.در صورت لزوم از لینک زیر جهت دانلود نرم افزار استفاده نمایید.

پرینت با قیمت
پرینت بدون قیمت
دانلود Adobe Acrobat
لیست قیمت سیم کارتهای موبایل قائم
بهترین خریدار و فروشنده 0912 آماده همکاری با همکاران محترم
شماره خطقیمتشماره خطقیمتشماره خط قیمت
008 78 62                         500 1393 225                         6000 76 96 753                         900
008 78 63                         500 1396 453                         5600 769 84 57                         750
017 50 49                         400 16 20 749                         5100 791 21 47                         880
0177 460                         480 178 35 33                         7000 799 56 45                         830
0177 463                         420 179 74 06                         4900 83 66 513                         900
0177 468                         420 198 52 49                         4850 839 65 72                         900
0177 480                         480 249 55 32                         2600 839 67 45                         900
04 04 973                         610 257 39 97                         2500 839 79 53                         630
04 09 269                         450 261 264 1                         3350 844 71 90                         730
04 09 349                         450 261 32 89                         2400 846 18 79                         900
04 09 359                         450 261 59 29                         3200 847 67 09                         740
040 94 84                         550 26 26 634 ??910                         4800 847 90 50                         1150
040 94 90                         550 263 85 92                         2300 857 16 65                         650
040 94 91                         530 26 55 300                         4500 85 89 384                         730
040 94 92                         530 26 84 284                         3200 859 48 41                         770
040 94 96                         530 268 7006                         4300 859 70 89                         650
040 94 97                         530 27 57 739                         2700 860 46 43                         850
040 94 98                         530 27 97 048                         2700 861 48 77                         700
040 94 99                         550 29 839 76                         2400 862 71 79                         800
04 09 501                         465 3005 397                         3250 86 345 36                         700
04 09 502                         465 301 40 58                         2000 863 72 92                         830
04 09 503                         465 307 56 81                         1850 86 396 47                         610
04 09 504                         465 326 75 62                         1750 866 00 31                         1150
04 09 505                         490 375 96 80                         1800 866 33 76                         750
04 09 506                         465 37 657 48                         1700 86 85 097                         780
0 409 509                         850 384 52 98                         1850 869 409 7                         620
045 80 92                         440 39 31 766                         2000 869 48 02                         670
047 1382                         540 39 49 572                         2000 869 82 47                         590
047 1383                         540 40 20 763                         2200 872 46 96                         720
047 1384                         540 409 27 57                         1650 872 50 45                         700
047 1385                         540 413 5009                         2700 87 27 197                         780
047 1386                         540 41 73 573                         1600 87 27 639                         660
047 1396                         540 423 60 80                         2720 886 48 21                         700
047 14 02                         420 429 19 10                         1700 890 71 26                         670
047 14 03                         420 43 381 43                         1650 905 12 83                         450
047 14 05                         420 46 49 758                         1400 923 32 35                         550
047 14 06                         420 4700 297                         2700 92 66 750                         470
048 36 22                         420 478 11 41                         1500 941 78 56                         470
048 37 22                         420 480 85 79                         1400 94 271 94                         630
048 76 83                         420 488 53 67                         1300 946 21 27                         585
048 76 99                         430 5300 436                         2600 946 21 29                         585
048 79 74                         510 5400 194                         2600 946 53 78                         450
048 79 75                         510 5600 372                         2150 94 65 761                         450
0529 733                         430 566 38 36                         1750 94 98 146                         460
055 76 42                         370 568 5600                         2400 952 32 87                         450
056 22 02                         430 56 909 44                         1150 952 32 88                         460
0 671 571                         450 578 37 87                         1220 952 42 45                         575
071 83 89                         410 586 3009                         2200 952 42 46                         575
075 87 45                         390 634 17 99                         960 952 42 47                         575
076 51 56                         450 634 95 25                         1150 952 42 48                         575
0880 792                         380 654 0 982                         950 95 244 98                         450
089 15 48                         420 666 39 27                         1800 95 65 889                         520
09 09 561                         800 672 45 78                         950 957 57 91                         820
09 09 562                         800 714 66 19                         880 957 57 92                         820
09 09 563                         800 715 41 39                         880 95 765 28                         450
09 09 564                         800 729 31 35                         980 95 765 30                         470
09 09 568                         800 738 75 10                         850 95 765 33                         470
09 09 571                         800 765 11 35                         880 95 765 34                         450
09 09 572                         800 765 17 99                         880 95 765 50                         490
09 09 576                         800 765 26 63                         880 957 67 27                         750
09 09 578                         800 765 59 57                         980 957 67 37                         750
099 62 93                         430 765 89 30                         840 957 67 47                         750
099 62 94                         430 768 0 618                         830 957 84 59                         450
099 62 95                         430 768 83 68                         1000 958 7500                         970
099 63 97                         430 769 14 56                         800 961 0 289                         450
099 63 98                         430 769 30 70                         1700 961 71 09                         470
099 64 97                         430 769 41 66                         880 961 980 3                         455
128 1351                         7200 769 43 97                         830 96 214 96                         620
1328 190                         5600 769 51 93                         810 96 404 58                         450
1342 766                         5600 769 58 12                         860 97 33 720                         470
1389 583                         5800
آدرس : مارلیک - م گلها - مجتمع تجاری گلها - پلاک 165

تلفن : 87 68 10 65 - 021 96 35 11 65 - 021    16 56 59 65 - 021    25 29 667 0912  احسان

اقساطبدون چک و سفتهنقد