کاربران محترم لطفاً جهت مشاهده صحیح وبسایت از مرورگر های جدید ،مانند GoogleChrome یا Mozila Firefox استفاده نمایید.
جهت پرینت لیست قیمت ها نرم افزار Adobe Acrobat Reader باید بر روی سیستم شما نصب باشد.در صورت لزوم از لینک زیر جهت دانلود نرم افزار استفاده نمایید.

پرینت با قیمت
پرینت بدون قیمت
دانلود Adobe Acrobat
لیست قیمت سیم کارتهای موبایل قائم
بهترین خریدار و فروشنده 0912 آماده همکاری با همکاران محترم
شماره خطقیمتشماره خطقیمتشماره خط قیمت
008 78 62                         500 36 37 499                         2350 859 48 41                         770
008 78 63                         500 36 38 170                         2000 859 70 89                         650
0177 460                         480 367 0 931                         1750 860 46 43                         850
0177 480                         480 367 58 01                         1750 860 50 96                         880
034 84 06                         390 36 856 03                         1750 861 21 65                         730
04 04 973                         610 384 52 98                         1850 861 48 77                         700
04 09 269                         450 38 951 32                         1850 86 30 984                         700
04 09 349                         450 39 31 766                         2000 86 345 36                         700
040 94 91                         530 413 5009                         2700 863 59 41                         680
040 94 96                         530 418 64 22                         1350 863 72 92                         830
040 94 97                         530 423 60 80                         2720 86 396 47                         610
040 94 98                         530 427 39 03                         1350 866 24 27                         850
040 94 99                         550 438 57 26                         1250 866 75 56                         730
04 09 501                         465 4600 842                         2850 86 85 097                         780
04 09 503                         465 463 31 41                         1800 869 37 88                         730
04 09 506                         465 463 84 22                         1320 869 409 7                         620
0450 631                         380 46 46 274                         3200 869 48 02                         670
045 80 92                         440 46 46 733                         3200 872 50 45                         700
0460 697                         400 464 98 58                         1700 87 27 581                         760
0460 698                         400 467 0 324                         1350 87 27 639                         660
0460 701                         420 4700 297                         2700 872 84 07                         680
047 1382                         540 4700 603                         2900 88 40 256                         730
047 1383                         540 480 85 79                         1400 889 48 21                         700
047 1384                         540 4900 548                         2720 890 85 29                         730
047 14 03                         420 4900 758                         2720 893 24 15                         730
047 14 05                         420 491 75 37                         1280 89 401 59                         730
047 14 06                         420 519 75 65                         1550 90 90 723                         1550
048 76 83                         420 530 81 59                         1230 90 90 724                         1550
048 76 99                         430 5600 372                         2150 915 68 78                         530
048 79 74                         510 562 33 85                         1160 930 76 47                         450
048 79 75                         510 568 5600                         2400 934 34 25                         680
0529 733                         430 57 130 75                         1150 937 50 29                         450
053 8300                         650 57 90 361                         1170 941 78 56                         470
055 76 42                         370 582 00 84                         2700 942 53 72                         450
058 17 23                         380 58 58 626                         2700 94 253 74                         450
075 87 45                         390 586 3009                         2200 942 53 93                         585
0880 792                         380 586 56 32                         1250 94 253 94                         660
089 15 48                         420 59 46 309                         1190 942 56 76                         585
09 09 561                         800 598 28 03                         1250 942 56 86                         585
09 09 562                         800 6 5 4 3 315                         1150 942 69 72                         450
09 09 563                         800 663 19 87                         960 942 82 51                         500
09 09 564                         800 664 53 78                         970 942 82 53                         500
09 09 568                         800 672 45 78                         950 942 82 54                         500
09 09 571                         800 679 98 94                         1150 942 82 55                         520
09 09 572                         800 695 43 13                         980 942 82 56                         500
09 09 576                         800 715 41 39                         880 942 82 57                         500
09 09 578                         800 718 67 09                         850 942 82 58                         500
0931 568                         370 738 75 10                         850 942 82 59                         500
099 62 93                         430 749 81 26                         830 942 82 60                         530
099 62 94                         430 75 98 216                         850 942 82 61                         500
099 62 95                         430 765 27 56                         860 94 612 95                         450
099 63 97                         430 765 27 86                         860 946 53 78                         450
099 63 98                         430 765 31 19                         860 94 65 761                         450
099 64 97                         430 76 75 817                         900 94 98 146                         460
106 48 71                         7550 765 89 30                         840 952 42 26                         480
169 27 10                         5500 766 37 49                         860 952 42 27                         480
176 49 47                         6550 768 0 618                         830 952 42 28                         480
178 35 33                         7000 768 83 68                         1000 952 42 29                         480
198 52 49                         4850 769 14 56                         800 95 246 95                         660
2003 895                         5700 769 30 70                         1700 95 24 724                         650
20 50 737                         5200 769 41 66                         880 95 38 905                         450
207 62 59                         2900 769 43 97                         830 957 57 92                         820
260 50 90                         9200 769 51 93                         810 957 65 45                         600
261 0 541                         2700 769 58 12                         860 957 84 59                         450
261 83 73                         3400 76 96 753                         900 961 0 289                         450
26 26 634 ??910                         4800 769 84 57                         750 961 71 09                         470
265 54 64                         3400 791 21 47                         880 961 74 19                         450
26 84 284                         3200 799 56 45                         830 961 980 3                         455
268 7006                         4300 839 67 45                         900 962 01 07                         530
27 97 048                         2700 846 18 79                         900 96 404 58                         450
280 54 76                         2500 847 67 09                         740 97 33 720                         470
3005 397                         3250 847 90 50                         1150 97 37 908                         480
36 32 195                         1900 85 89 384                         730 97 48 107                         450
آدرس : مارلیک - م گلها - مجتمع تجاری گلها - پلاک 165

تلفن : 87 68 10 65 - 021 96 35 11 65 - 021    16 56 59 65 - 021    25 29 667 0912  احسان

اقساطبدون چک و سفتهنقد